Plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP)

Plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu, z ang. sustainable energy and climate action plans (SECAP) –dokument strategiczny, opracowywany w wyniku przystąpienia do Porozumienia Burmistrzów (ruchu na rzecz lokalnego klimatu i energii na poziomie miast). Plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu zawiera przyjęte przez władze lokalne cele, kroki i działania zmierzające do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko oraz przystosowania się do postępujących zmian klimatycznych.