Inwentaryzacja kotłów

Oferujemy opracowanie obszarowej inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie miasta lub gminy. Przeprowadzimy proces inwentaryzacji kotłów.

Z uwagi na walkę ze smogiem kolejne województwa przyjmują tzw. „Uchwały Antysmogowe”. Obecnie obowiązują już w Małopolsce, na Mazowszu, na Górnym i Dolnym Śląsku oraz w Wielkopolsce.

Gminy przygotowując się do walki ze smogiem i realizując jednocześnie zapisy wojewódzkich programów ochrony powietrza, przystępują do inwentaryzacji źródeł ciepła.

W przypadku województwa małopolskiego obowiązujący Program ochrony powietrza nakłada na małopolskie gminy obowiązek przygotowania i bieżącej aktualizacji bazy inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie gminy uwzględniającej m.in. źródła, których wymiana została dofinansowana czy pozyskano np. informacje w trakcie prowadzonej kontroli.

Oferujemy inwentaryzację kotłów w gminie polegającą na spisie z natury – tzw. ankietyzacja „u źródła”.

Przeszkoleni ankieterzy zbierają dane z gospodarstw domowych metodą wywiadu kwestionariuszowego.

Wprowadzamy zebrane dane do Bazy inwentaryzacji źródeł ogrzewania budynków w Małopolsce.

Przeprowadziliśmy już kilkadziesiąt inwentaryzacji w całej Polsce. W małopolskiej Gminie Jabłonka odwiedziliśmy wszystkie domy ( ponad 4 tyś. adresów).

Kontakt

Małopolska Fundacja Energii i Środowiska
ul. Krupnicza 8/3a
31-123 Kraków

mafes@mafes.com.pl

Tomasz Lis – Członek zarządu
+48 604 176 417
tomasz.lis@mafes.com.pl

Piotr Stańczuk – Członek zarządu
+48 691 960 613