Spotkanie informacyjne w Gminie Pcim

Władze Gminy Pcim dbając interesy mieszkańców i jakość powietrza w gminie wraz z ekspertami Małopolskiej Fundacji Energii i Środowiska przygotowały wniosek i pozyskały dofinansowanie na projekt związany z wymianą kotłów i instalacji w gospodarstwach domowych. W ramach realizacji projektu „Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w Gminie Pcim”, 26 marca 2019 o godz. 17.00 […]

Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Raszyn

21 marca 2017 r. (czwartek)  radni Gminy Raszyn  uchwalili Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Raszyn opracowany przez Małopolską Fundację Energii i Środowiska.  Dokument wymagany jest w związku z realizacją Programu Ochrony Powietrza Województwa Mazowieckiego.  

Konkurs na wsparcie w przygotowaniu programów rewitalizacji w Małopolsce

Województwo Małopolskie ogłosiło konkurs dotacji dla gmin z obszaru Małopolski na dofinansowanie prac związanych z opracowywaniem lub aktualizacją programów rewitalizacji. Konkurs został przygotowany w ramach współpracy Ministerstwa Rozwoju z samorządami województw. Jego celem jest wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych poprzez pomoc w przygotowaniu programów rewitalizacji spełniających wymogi określone przez ministerstwo […]