Konkurs na wsparcie w przygotowaniu programów rewitalizacji w Małopolsce

Województwo Małopolskie ogłosiło konkurs dotacji dla gmin z obszaru Małopolski na dofinansowanie prac związanych z opracowywaniem lub aktualizacją programów rewitalizacji. Konkurs został przygotowany w ramach współpracy Ministerstwa Rozwoju z samorządami województw. Jego celem jest wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych poprzez pomoc w przygotowaniu programów rewitalizacji spełniających wymogi określone przez ministerstwo […]