Oferujemy opracowanie obszarowej inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie miasta lub gminy. Przeprowadzimy proces inwentaryzacji kotłów.

Z uwagi na walkę ze smogiem kolejne województwa przyjmują tzw. „Uchwały Antysmogowe”. Obecnie obowiązują już w Małopolsce, na Mazowszu, na Górnym i Dolnym Śląsku oraz w Wielkopolsce.

Gminy przygotowując się do walki ze smogiem i realizując jednocześnie zapisy wojewódzkich programów ochrony powietrza, przystępują do inwentaryzacji źródeł ciepła.

W przypadku województwa małopolskiego obowiązujący Program ochrony powietrza nakłada na małopolskie gminy obowiązek przygotowania i bieżącej aktualizacji bazy inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie gminy uwzględniającej m.in. źródła, których wymiana została dofinansowana czy pozyskano np. informacje w trakcie prowadzonej kontroli.

Oferujemy inwentaryzację kotłów w gminie polegającą na spisie z natury – tzw.  ankietyzacja „u źródła”,

Przeszkoleni ankieterzy zbierają dane z gospodarstw domowych metodą wywiadu  kwestionariuszowego,

Wprowadzamy zebrane dane do Bazy inwentaryzacji źródeł ogrzewania budynków w Małopolsce,

Przeprowadziliśmy już kilkadziesiąt inwentaryzacji w całej Polsce. W małopolskiej Gminie Jabłonka odwiedziliśmy wszystkie domy ( ponad 4 tyś. adresów).