Spotkanie informacyjne w Gminie Pcim

Władze Gminy Pcim dbając interesy mieszkańców i jakość powietrza w gminie wraz z ekspertami Małopolskiej Fundacji Energii i Środowiska przygotowały wniosek i pozyskały dofinansowanie na projekt związany z wymianą kotłów i instalacji w gospodarstwach domowych. W ramach realizacji projektu „Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w Gminie Pcim”, 26 marca 2019 o godz. 17.00 zorganizowano spotkanie dla mieszkańców Gminy Pcim dotyczące realizacji projektu.

Mieszkańcy , którzy złożyli wnioski i deklaracje udziału w projekcie otrzymali niezbędne informacje dotyczące dalszych działań zaplanowanych na rok 2019.