Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Raszyn

21 marca 2017 r. (czwartek)  radni Gminy Raszyn  uchwalili Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Raszyn opracowany przez Małopolską Fundację Energii i Środowiska.  Dokument wymagany jest w związku z realizacją Programu Ochrony Powietrza Województwa Mazowieckiego.