Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tomice

26 kwietnia 2016 r. (wtorek) o godz. 14.15 radni Gminy Tomice w kadencji 2014-2018 będą uchwalać Plan Gospodarki Niskoemisyjnej opracowany przez Małopolską Fundację Energii i Środowiska.  Obrady odbędą się w budynku Ośrodka Kultury Gminy Tomice w Tomicach.

Proponowany porządek obrad.